Paříž 2011  centrum Pompidue : Pompiduovo centrum, architektura, interiér, muzeum Paříž 2011  Paříž z centra Pompidue : pohled z výšky Paříž 2011  restaurace : Pompiduovo centrum, architektura, muzeum, restaurace Paříž - květen 2011  pasáž v centru Pompidue : Pompiduovo centrum, architektura, muzeum, perspektiva Paříž 2011  centrum Pompidue : Pompiduovo centrum, architektura, muzeum Paříž 2011  centrum Pompidue : Pompiduovo centrum, architektura, muzeum, perspektiva